Anteckningar om …

Bloggen kommer innehålla Anteckningar om olika saker som behandlar forskning (min egen och andras), samt även en del anteckningar om olika filosofer och deras teorier. Jag vill inte begränsa mig till ett område, då det har en tendens att skapa en låsning hos mig. Om jag t.ex. planerar att skriva om forskning, börjar jag fundera, dvs. tänka för mycket. Om jag skulle begränsa bloggen till att innehålla filosofiska anteckningar, blir resultatet detsamma. Kanske för att jag en dag vill skriva ner några anteckningar, som jag sen upptäcker inte alls handlar om filosofi, utan kanske om mänskligt beteende eller om politiska tankar eller samhällsfrågor. Till och med bestämningen av Anteckningar om … begränsar mig. Men, när man startar en ny blogg, tar det ett tag innan profileringen blir helt färdig. Så, jag gör ett försök och tänker inte så mycket, så löser det sig nog.

DSCN5076.jpg